Giá giấy tăng mạnh, Đông Hải Bến Tre (DHC) báo lãi gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC: Hose) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2018 với những kết quả khả quan đến từ doanh thu và lợi nhuận của công ty. Theo đó, doanh thu trong kỳ của công ty đạt gần 241 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán chỉ tăng hơn 4%, do công ty chủ động duy trì nguồn hàng tồn kho ở mức cao nên kỳ này được hưởng lợi từ việc nguyên liệu đầu vào thấp, trong khi giá bán ra lại cao. Kết quả là, lợi nhuận gộp thu về đạt 60 tỷ đồng, gấp 2,17 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính của công ty tăng 2,3 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 1 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 0,5 tỷ đồng so với Q2/2017. Sau khi trừ đi các loại chi phí và thuế, công ty thu về 41 tỷ đồng LNST, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty thu về 64 tỷ đồng LNST, hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

Giá giấy tăng mạnh, Đông Hải Bến Tre (DHC) báo lãi gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước – Ảnh 1.
Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của Đông Hải Bến Tre đạt 1.642 tỷ đồng, tăng 352 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 81 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho tăng lên 100 tỷ đồng so với đầu năm. Công ty tiếp tục tích trữ nguyên liệu để giữ nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định cho các quý sau.
Tài sản dài hạn của công ty tăng hơn 350 tỷ đồng, chủ yếu tăng ở phần xây dựng dở dang khi công ty tăng cường đầu tư vào nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2. Đây cũng là khoản mục đầu tư khiến cho các khoản vay của công ty tăng lên; vay ngắn hạn tăng 31 tỷ đồng so với đầu năm còn khác khoản vay dài hạn tăng khoảng 250 tỷ đồng.
Lợi nhuận chưa phân phối của công ty ở mức 211 tỷ đồng. Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2018 bằng tiền măt, tỷ lệ 20%.

Facebook